International  Budo  Organization  Seibukai    Azerbaijan

Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
Yazı Haqqında
  • Baxıldı: 7906
  • Müəllif: admin
  • Tarix: 6-06-2018, 08:07
6-06-2018, 08:07

SEIBUKAI KARATE ÜZRƏ BAKI ŞƏHƏR AÇIQ TURNİRİ

Kateqoriya: Uğurlarımız

SEİBUKAİ KARATE ÜZRƏ BAKI ŞƏHƏR AÇIQ TURNİRİ KEÇİRİLMİŞDİR

6 MAY 2018-Cİ İL TARİXDƏ BALAXANI İDMAN MƏRKƏZİNDƏ ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 95-Cİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ SEİBUKAİ KONTAKT KARATE ÜZRƏ BAKI ŞƏHƏR AÇIQ TURNİRİ KEÇİRİLMİŞDİR. YARIŞIN RƏSMİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ BAKI ŞƏHƏR GƏNCLƏR VƏ İDMAN BAŞ İDARƏSİNİN BAŞ MƏSLƏHƏTÇİSİ SALMAN ƏBDÜLOV, SEİBUKAİ KONTAKT KARATE İDMAN KLUBUNUN PREZİDENTİ ELÇİN HƏŞİMOV VƏ SEİBUKAİ KONTAKT KARATE İDMAN KLUBUNUN FƏXRİ ÜZVÜ ARİF ƏSƏDOV İŞTİRAKÇILARI SALAMLAMIŞ, ONLARA MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏR ARZULAMIŞLAR. MÜXTƏLİF YAŞ QRUPLARINA UYĞUN 30 ÇƏKİ DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ KEÇİRİLƏN YARIŞDA BAKIDA FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN KLUBLARLA YANAŞI LERİK RAYONUNU DA TƏMSİL EDƏN 150-DƏN ARTIQ İDMANÇI İŞTİRAK ETMİŞDİR.
SONDA HƏR BİR ÇƏKİ DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ QALİB İDMANÇILAR BAŞ İDARƏ VƏ İDMAN KLUBU TƏRƏFİNDƏN MÜVAFİQ DƏRƏCƏLİ DİPLOM, MEDAL VƏ KUBOKLARLA TƏLTİF OLUNMUŞLAR.
QALİBLƏRİ TƏBRİK EDİRİK !