โอลิมปิกโตเกียว

Pictogram การสื่อสารที่ทำให้ทุก ๆ คนเข้าใจ โอลิมปิกโตเกียว

โอลิมปิกโตเกียว

ในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขัน โอลิมปิกโตเกียว 2020 ซึ่งจะเป็นวิธีการเปิดโอลิมปิกที่มีความเรียบง่ายมากที่สุด และจะพบได้ถึงบางช่วงของการแสดงในรูปแบบของ Pictogram ที่จะเป็นลักษณะของแผนภูมิรูปภาพในประเภทกีฬาต่าง ๆ จะเป็นอีกหนึ่งลักษณะการแสดงที่จะสามารถสื่อสารให้คนในทุก ๆ ชาติสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

สำหรับช่วงเวลาที่ได้มีการแสดง จะมีการจัดทำการบอกเล่าเรื่องราวในหัวข้อเรื่อง The History Of Pictogram ซึ่งจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ Pictogram ที่ได้มีการเผยแพร่ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ณ กรุงโตเกียว ย้อนกลับไปเมื่อปี 1964 ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประเทศ และการฟื้นฟู จากภาวะหลังสงครามโลก จากข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อสารทางภาษาในขณะนั้น ด้วยความพยายามจะสร้างช่องทางการสื่อสาร ให้ทุก ๆ คนมีความเข้าใจร่วมกันได้มากที่สุด จึงได้มีการค้นคิด Pictogram ออกมานำเสนอช่วยในการสื่อสารให้ชาวต่างชาติทั้งหลายมีความเข้าใจกันได้ทั่วถึง

จากการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกโตเกียว ในครั้งนี้ ทางคณะทีมงานผู้จัดทำจึงได้มีการพัฒนารูปแบบ Pictogram ให้มีความทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งการสื่อสารที่สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย ทั้งนี้เราจะพบได้ถึงการแสดงของคณะนักแสดงละครใบ้ ที่จะมีการสื่อสารให้ทุก ๆ คนได้มีความเข้าใจ ทั้งยังได้รับความสนุก ความบันเทิง ที่จะสามารถสร้างความประทับใจ ให้ได้มีการพูดถึงไปกับคนหมู่มากจากทั่วโลก