International  Budo  Organization  Seibukai    Azerbaijan

Salon andı


 
BİZ - ürəyimizi və bədənimizi möhkəm yenilməz ruh uğrunda məşq etdirəcəyik.
BİZ - döyüş yolunun həqiqi mənasına xidmət edəcəyik ki, hisslərimiz həmişə hazır olsun.
BİZ - həqiqi cəhdlə fədakarlıq ruhunu həyata keçirməyə çalışacağıq.
BİZ - başqa istəklərə baxmayaraq, müdrüklüyə və qüvvəyə can atacağıq.
BİZ - zor işlətməməyə, mərasim qaydalarına riayət və böyüklərə hörmət etməyə çalışacağıq.
BİZ - allaha səcdə edəcəyik, ciddiliyin həqiqi ləyaqətini unutmayacağıq.
BİZ - bütün həyatımızı karatedən keçirərək seibukai saf döyüş sənəti yoluna xidmət edəcəyik.