Ana səhifə > Uğurlarımız > SEİBUKAİ KONTAKT KARATE ÜZRƏ IX BAKI ŞƏHƏR AÇIQ ÇEMPİONATI

SEİBUKAİ KONTAKT KARATE ÜZRƏ IX BAKI ŞƏHƏR AÇIQ ÇEMPİONATI


7-06-2017, 08:22. Müəllif: admin


 

SEIBUKAI KARATEÇİLƏRİN IX BAKI ŞƏHƏR AÇIQ ÇEMPİONATI KEÇİRİLMİŞDİR

 

 

7 MAY 2017-Cİ İL TARİXDƏ BALAXANI İDMAN MƏRKƏZİNDƏ ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 94-CÜ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ SEİBUKAİ KONTAKT KARATE ÜZRƏ IX BAKI ŞƏHƏR AÇIQ ÇEMPİONATI KEÇİRİLMİŞDİR. YARIŞIN RƏSMİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ BAKI ŞƏHƏR GƏNCLƏR VƏ İDMAN BAŞ İDARƏSİNİN BAŞ MƏSLƏHƏTÇİSİ SALMAN ƏBDÜLOV, SEİBUKAİ KONTAKT KARATE İDMAN KLUBUNUN PREZİDENTİ ELÇİN HƏŞİMOV, BALAXANI İDMAN MƏRKƏZİNİN DİREKTORU MÜŞVİQ HÜSEYNOV İŞTİRAKÇILARI SALAMLAMIŞ, ONLARA MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏR ARZULAMIŞLAR. MÜXTƏLİF YAŞ QRUPLARINA UYĞUN 29 ÇƏKİ DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ KEÇİRİLƏN YARIŞDA BAKIDA FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN KLUBLARLA YANAŞI, QUBA VƏ XAÇMAZ RAYONLARINI DA TƏMSİL EDƏN 120-DƏN ARTIQ İDMANÇI İŞTİRAK ETMİŞDİR.
SONDA HƏR BİR ÇƏKİ DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ QALİB İDMANÇILAR BAŞ İDARƏ TƏRƏFİNDƏN MÜVAFİQ DƏRƏCƏLİ DİPLOM VƏ MEDALLARLA TƏLTİF OLUNMUŞLAR.
QALİBLƏRİ TƏBRİK EDİRİK !

 

SEİBUKAİ KONTAKT KARATE ÜZRƏ IX BAKI ŞƏHƏR AÇIQ ÇEMPİONATI

SEİBUKAİ KONTAKT KARATE ÜZRƏ IX BAKI ŞƏHƏR AÇIQ ÇEMPİONATI

 

SEİBUKAİ KONTAKT KARATE ÜZRƏ IX BAKI ŞƏHƏR AÇIQ ÇEMPİONATI

  


Geri