สิ่งที่ต้องคำนึกในการท่องเที่ยวไทย

การเดินทางท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในปัจจุบันนี้ที่ได้รับความนิยมกันมากขึ้น โดยในทุกปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยเดินทางท่องเที่ยวไทยมากขึ้น แต่การเดินทางท่องเที่ยวมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพื่อให้การท่องเที่ยวส่งผลดีมากกว่าผลเสีย คือ 1.ใช้เวลาเดินทางน้อย การเดินทางบางครั้งดูเหมือนเป็นการพักผ่อน แต่หากเป็นการเดินทางที่ใช้เวลามาก  ๆ จะสร้างความเหมื่อยล้าให้กับร่างกาย ดังนั้นหากต้องการท่องเที่ยวจะต้องเลือกสถานที่ในการเดินทางให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยว หากมีเวลาน้อยให้เลือกสถานที่ใกล้ ๆหากมีเวลาเที่ยวมาก ท่านก็สามารถที่เลือกเที่ยวที่ไกล และควรแวะพักระหว่างทางเพื่อลดความเหมื่อยล้าของร่างกาย 2.เลือกสถานที่ชอบจริง เมืองไทยมีสถานที่เลือกให้เที่ยวอยู่หลายแบบ ทั้งแนวประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ผจญภัย ดังนั้นควรเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามแนวที่ตนเองชอบมากที่สุด เพราะการได้เที่ยวในรูปแบที่ชอบจะทำให้ท่านรู้สึกถึงความสุขในแบบที่ชอบ นับว่าเป็นการพักผ่อนที่เหมาะกับตัวท่าน อย่าเลือกตามกระแสแต่ไม่ชอบ เพราะเมื่อไปเที่ยวแล้วจะรู้สึกเครียดได้…