Pictogram การสื่อสารที่ทำให้ทุก ๆ คนเข้าใจ โอลิมปิกโตเกียว

ในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขัน โอลิมปิกโตเกียว 2020 ซึ่งจะเป็นวิธีการเปิดโอลิมปิกที่มีความเรียบง่ายมากที่สุด และจะพบได้ถึงบางช่วงของการแสดงในรูปแบบของ Pictogram ที่จะเป็นลักษณะของแผนภูมิรูปภาพในประเภทกีฬาต่าง ๆ จะเป็นอีกหนึ่งลักษณะการแสดงที่จะสามารถสื่อสารให้คนในทุก ๆ ชาติสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย สำหรับช่วงเวลาที่ได้มีการแสดง จะมีการจัดทำการบอกเล่าเรื่องราวในหัวข้อเรื่อง The History Of Pictogram ซึ่งจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ Pictogram ที่ได้มีการเผยแพร่ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ณ กรุงโตเกียว ย้อนกลับไปเมื่อปี 1964 ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประเทศ…